وجود هزاران عقرب برای یک نفر در جهنم

کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیه السلام فرمود: در جهنم وادی هست که غسّاق نام دارد و در آن سیصد و سی قصر هست که در هر یک از آن سیصد و سی خانه هست و در هر خانه سیصد و سی عقرب هست که در حُمه [۲] هر عقرب سیصد و سی قُلّه [۳] زهر وجود دارد اگر یک عقرب سم خود را بر جهنمیان بریزد، همه را آلوده می‌کند. 

تفسیر قمی: «فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَ غَسَّاقٌ» گفت غسّاق وادی در جهنم است و مانند این روایت را ذکر کرد و به آن افزود: در هر خانه ای چهل گوشه وجود دارد که در هر گوشه شُجاع [۴] هست و در هر شجاع سیصد وسی عقرب وجود دارد. 

کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: مومنی که در سرزمینی باشد که حاکم ستمگر دارد و از آنجا با دیار کفر و شرک بگریزد و مشرکی در آنجا از او حمایت کرده و نسبت به او مهربانی کند، هنگامی که زمان مرگش فرا برسد، خداوند عز و جل به او وحی می‌کند: سوگند به عزت و جلالم، اگر در بهشت من خانه داشتی، تو را در آن جای می‌دادم اما بهشت من بر کسی که بر شرک به من بمیرد حرام شده است. اما ای آتش، او را نسوزان و روزی او در دو وقت از روز به او داده شود. پرسیدم از بهشت؟ گفت از هر جا که خدا بخواهد.

----------

[۲]: . الحمة: نیش عقرب. 

[۳]: . القلة به ضم: کوزه بزرگ. 

[۴]: . الشجاع به ضم شین و کسرآن: نوعی مار.

/ 0 نظر / 32 بازدید