کوهی که از کوه‌های دوزخ است

عبد اللَّه بن بكر ارّجانى براى عبد اللَّه بن عبد الرحمن اصم نقل كرده است كه: از مدينه تا مكّه با امام صادق عليه السّلام همراه بودم، امام (پس از طىّ مسافتى) در محلّى بنام «عسفان» منزل كردند، و من در خدمت حضرت (پياده) به طرف كوه سياهرنگ و هراسناكى كه در سمت چپ ما قرار داشت حركت كرديم. به امام عرض كردم: يا بن رسول اللَّه! اين كوه چقدر دهشتناك و رعب آور است!! من در اين مسير، كوهى پرهيمنه تر و با مهابت تر از آن نديده ام! حضرت فرمود: اى پسر بكر! آيا مى دانى كه اين كوه، چه كوهى است؟! اين كوه را «كمد» مى خوانند و بر يكى از واديهاى (درّه هاى) عالم برزخ- كه كشندگان پدرم حسين عليه السّلام گرفتارند- قرار دارد. خداوند (ارواح) آنان را در اين مكان گرد آورد، كه از زير آن آبهاى متعفّن دوزخ (گنداب) اعمّ از كثافات و خوناب و چرك و آبهاى آلوده جوشنده بيرون مى رود، و آنچه از زيراب دوزخ، و اندام شرم جاى زنان هرزه و بدكاره، و زبانه هاى شعله ور آتش، و گدازه هايى از آتش كه هر چيزى را درهم خرد مى كند و مى سوزاند و از سقر (مخوفترين و هراسناكترين و بدترين جاى جهنّم)، و از جحيم (آتش تمام گداخته)، و هاويه (يكى از دركات دوزخ)، و سعير (آتش كاملا شعله ور بر افروخته) بيرون شود، (تمامى اينها كه برشمردم) از زير اين كوه (كمد) خارج مى گردد. (امام عليه السّلام اضافه كردند: ) و هنوز نشده است كه از اين مسير بگذرم و توقّف كنم و آن دو نفر را نبينم كه به لابه و زارى و التماس سرگرمند، و من نگاهى به قاتلان پدرم مى كنم و به آن دو مى گويم كه (منشأ) جنايات اينها، همان روش و اساسى است كه شما پايه گذارى گرديد، شما زمانى كه بر اوضاع مسلّط بوديد، به ما رحم نكرديد و ما را كشتيد، و حقوق (مسلّم) ما را تاراج كرديد و ما را از حق خود محروم ساختيد (در امر حكومت بر مردم) استبداد و خودكامگى پيشه كرديد، و نگذاشتيد كه ما به رسالت الهى خود (در رابطه با امامت و رهبرى) عمل كنيم؛ بنا بر اين خدا ترحّم نمى كند به كسى كه نسبت به شما رحمت آورد (و دلش به حال شما نمى سوزد)، بچشيد مكافات آنچه را كه انجام داديد، و خداوند بر بندگان خود ستم روا نمى دارد.

/ 0 نظر / 28 بازدید